Spillevejledning til Egyptens Prinsesse

Langt ude i ørkenen ligger en forsvunden pyramide omgivet af mystik. Forbind klynger af smukke egyptiske smykker og lad magien ramme alle dine sanser. De helt store gevinster kan opnås ved at få Magisk Indsats, ramme Magisk Multiplier og ikke mindst ved at komme et besøg i prinsessens hemmelige kammer – hvis du tør!

Hvert eneste spin giver chance for den helt store gevinst!

Indsatser
Gevinstklynger, Spredte Symboler og Udskiftende Symboler
Gevinster, gevinstoversigt og Gratis Erstatningsspin
Magisk Multiplier
Den Magiske Orb og Pyramidens Sider
Magisk indsats og Gratis Spins
Pyramidens Indre og Prinsessens Hemmelige Kammer
Udbetalingsprocent og Jackpots

Indsatser

1 kredit på Egyptens Prinsesse svarer til 1 øre. Det er muligt at skifte mellem flg. indsatser:

 • 50 øre (kr. 0,50) – minimums indsats
 • 100 øre (kr. 1,00)
 • 200 øre (kr. 2,00)
 • 300 øre (kr. 3,00)
 • 400 øre (kr. 4,00)
 • 500 øre (kr. 5,00)
 • 600 øre (kr. 6,00)
 • 800 øre (kr. 8,00)
 • 1000 øre (kr. 10,00)
 • 1200 øre (kr. 12,00)
 • 1500 øre (kr. 15,00)
 • 2000 øre (kr. 20,00)
 • 2500 øre (kr. 25,00)
 • 3000 øre (kr. 30,00)
 • 4000 øre (kr. 40,00)
 • 5000 øre (kr. 50,00)
 • 10000 øre (kr. 100,00) – maksimal indsats

Det er ikke muligt, at ændre indsats mens valserne kører, hvis et featurespil er aktivt, eller hvis der er resterende bonus- eller gratis spins. 1 indsats = 1 spin.

Gevinstklynger, Spredte Symboler og Udskiftende Symboler

Egyptens Pyramide består af en spilleflade med 5 rækker og i alt 20 valser. Ved hvert spin udfyldes alle 20 valser med symboler. Hver valse er forbundet med mellem 2 og 6 nabovalser (oppe, nede, højre, venstre). Valserne starter med at stoppe nederst til venstre i nederste række, og ‘slanger’ sig op i pyramiden én række ad gangen. Først fra venstre til højre, så højre til venstre, så venstre til højre osv.

Klyngegevinster

Klyngegevinst opnås ved at mindst 7 ens symboler i valserne er forbundet, hvoraf mindst ét af disse symboler starter på nederste række i pyramiden. Jo flere symboler som hænger sammen på denne måde (op til 20) des større gevinst.

Gevinstgivende klynger vil eksplodere og tildele gevinster.

Udskiftende Symboler

Udskiftende Symboler forekommer tilfældigt, og bliver ofte – hvis muligt – en del af en gevinstklynge.

Når et Udskiftende Symbol fremkommer, vil det udvide sig til resten af rækken i den retning som valserne ‘slanger’ sig i. Når alle symboler er fremkommet, vil spillet erstatte Udskiftende Symboler til den bedste mulige klyngegevinst (såfremt en sådan kan opnås).

Hvis det er muligt at aktivere Magisk Multiplier (se nedenfor), vil spillet prioritere dette og så vidt muligt erstatte Udskiftende Symboler, så gevinstklyngen kan komme øverst op i pyramiden og dermed ramme Magisk Multiplier.

Spredte Symboler

Spredte Symboler forekommer tilfældigt undervejs i spillet. For at komme ind i pyramidens indre, skal der samles 3 gange 3 stk. Spredte Symboler. Disse samles ved at der er 3 ens synlige Spredte Symboler på valserne.

Først skal der samles 3 stk. Kattestatue (pegende til venstre), så 3 stk. Kattestatue (pegende til højre) og til sidst 3 stk. prinsesse statuer.

Når 3 stk. Spredte Symboler samles, vil det tilsvarende symbol øverst i pyramiden blive tændt. Når alle tre symboler er tændte, åbnes pyramiden og Pyramidens Indre startes.

Progressionen for Spredte Symboler bliver gemt for hver indsatsstørrelse og maskine individuelt. En helt ny maskine som åbnes af spilleren, vil ikke have nogen Spredte Symboler samlet endnu.

Gevinster, gevinstoversigt og Gratis Erstatningsspin

Gevinster

Der gives gevinst ved, at mindst 7 ens symboler ‘hænger sammen’ i en klyngegevinst med udgangspunkt i den nederste række.

Gevinsterne i spillet vises pr. symbol i klyngen og lægges sammen til sidst. I denne oversigt vises den samlede gevinst for alle symbolerne i klyngen sammenlagt. Tryk på ‘i’-knappen i hovedspillet for at se den aktuelle gevinstoversigt baseret på aktuel indsats.

Bemærk: Alle tal nedenfor skal ganges med indsatsen. F.eks. ved indsats 500 (kr. 5,00), giver 11 grønne smykker = 3,5x 500 = 1750 kredit (kr. 17,50).

Gevinstoversigt

Antal i Klynge
7 stk. 0,6x0,7x0,9x
8 stk.0,8x1x1,3x
9 stk.1,2x1,5x1,8
10 stk.1,7x2,1x2,5x
11 stk.2,3x3x3,5x
12 stk.3x4x4,7x
13 stk.4x5,5x6,5x
14 stk.5,5x7,5x8,5x
15 stk.7,5x10x11,5x
16 stk.10x13x15,5x
17 stk.13x17x20,5x
18 stk.17x22x26,5x
19 stk.22x28x34,5x
20 stk.28x36x44,5x
Antal i Klynge
7 stk. 1,2x1,5x1,8x
8 stk.1,7x2,1x2,5x
9 stk.2,3x3x3,5x
10 stk.3x4x5x
11 stk.4x5,5x7x
12 stk.6x7,5x10x
13 stk.9x10,5x14x
14 stk.13x15x19x
15 stk.18x21x25x
16 stk.24x29x32x
17 stk.32x39x42x
18 stk.42x51x54x
19 stk.54x66x70x
20 stk.70x86x90x
Antal i Klynge
7 stk. 2,5x4x
8 stk.3,5x6x
9 stk.5x9x
10 stk.7x13x
11 stk.10x18x
12 stk.14x24x
13 stk.19x31x
14 stk.25x39x
15 stk.32x49x
16 stk.42x63x
17 stk.54x81x
18 stk.70x106x
19 stk.90x136x
20 stk.115x186x

Mindste mulige gevinst er 30 kredit (7 røde smykker ved indsats 50 øre). Størst mulige gevinst er 1860000 kredit (20 slanger ved indsats 10000 øre). Disse gevinster kan dog blive multipliceret yderligere via Magisk Multiplier og/eller Magisk Indsats (se respektive afsnit herfor).

Gratis Erstatningsspin

Ved gevinstgivende klynger på valserne gives der, udover selve gevinsten, gratis erstatningsspin på de valser hvor klyngen optrådte/fremgik.

Når gevinstgivende symboler er sprængt væk , indsættes symboler på de tomme valser. Det er herefter muligt at opnå yderligere gevinster.

Magisk Multiplier

Magisk Multiplier ligger oppe over den øverste valserække i pyramiden, og opnås ved at en gevinstklynge kommer øverst op i pyramiden, og begge symboler i øverste række er ens. Det er således ikke nok at ramme øverste række med en gevinstklynge hvoraf kun det ene af de to symboler i øverste række, er en del af gevinstklyngen.

Gevinstklynge som rammer Magisk MultiplierGevinstklynge som IKKE rammer Magisk Multiplier

Ved Magisk Multiplier aktivering multipliceres alle synlige klyngegevinster.

Det er muligt at opnå multiplicering med x2x3x5x7 eller x9.

Den Magiske Orb og Pyramidens Sider

Pyramidens sider består af 15 sten. Ved hvert spin (og evt. efterfølgende Gratis Erstatningsspin) vil det være muligt at tænde Pyramidens Sider og aktivere Den Magiske Orb over pyramiden.

Hver gang en gevinstklynge eksploderer, tændes én sten på siden af pyramiden for hver valse, som var en del af gevinstklyngen. Lykkedes det at få mindst 15 valser til at være en del af en gevinstklynge under ét spin (og evt. Gratis Erstatningsspins), vil Den Magiske Orb blive aktiveret.

Den Magiske Orb kan udløse forskellige gevinster og/eller kombinationer heraf:

Gratis Spins57101520253040 eller 50 (se afsnit nedenfor).

Magisk Indsatsx2x3x4 eller x5 af den originale indsats. Såfremt vundet, vil Den Magiske Orb slå lyn ned i indsatsen og gange den originale indsats op med 1x per lyn (se afsnit nedenfor for eksempel).

Udskiftende Symboler01234 eller 5 rækker på pyramiden.

Bemærk at der vindes altid mindst 5 Gratis Spins ved aktivering af Den Magiske Orb.

Ved hver ny indsats (spin) nulstilles Pyramidens Sider, og det er igen muligt at tænde Pyramidens Sider og aktivere Den Magiske Orb.

Magisk Indsats og Gratis Spins

Magisk Indsats og Gratis Spins opnås ved at aktivere Den Magiske Orb (se afsnit ovenfor).

Resterende Gratis Spins ses i den store spinknap nederst i midten. Vinder man yderligere Gratis Spins, vil disse blive lagt oveni de resterende. Hvert Gratis Spin svarer til én indsats. Der kan ikke skiftes indsats, så længe der er tilbageværende Gratis Spins.

Magisk Indsats opnås ved at Den Magiske Orb slår lyn ned i indsatsen, og ganger den originale indsats op med 1x per lyn.

Magisk Indsats ganger spillerens originale indsats op, og alle gevinster i spillet vil således været tilsvarende højere.

OBS: Magisk Indsats har ikke indflydelse på Progressive Jackpots.

Eksempel på Magisk Indsats: Der spilles med indsats 100. Den Magiske Orb aktiveres, og lynet slår ned 3 gange i indsatsen. Således vil Magisk Indsats være aktiveret på indsats 400 (original indsats 100 + 3 stk. Magisk Indsats lyn). En gevinst som under original indsats ville give 5x indsatsen (5x 100 = 500) vil i dette tilfælde i stedet give 20x den originale indsats (5 x 100 x 4 = 2000).

Det er muligt at forlænge Magisk Indsats ved at vinde yderligere Gratis Spins. Det er også muligt at øge Magisk Indsats niveauet yderligere ved at aktivere Den Magiske Orb og vinde yderligere Magisk Indsats ‘lyn’.

Magisk Indsats er aktivt indtil der ikke er flere Gratis Spins.

Pyramidens Indre og Prinsessens Hemmelige Kammer

Samles der 3 stk. Kattestatue pegende til venstre, 3 stk. Kattestatue pegende til højre og 3 stk. Prinsesse statuer gives der adgang til Pyramidens Indre.

Pyramidens Indre består af 7 gevinstmuligheder:

 • Adgang til Prinsessens Hemmelige Kammer
 • Pharaoh Jackpot (progressiv jackpot)
 • Papyrus Jackpot (progressiv jackpot)
 • 50x indsatsen (2500 – 500000 kredit)
 • 40x indsatsen (2000 – 400000 kredit)
 • 30x indsatsen (1500 – 300000 kredit)
 • 20x indsatsen (1000 – 200000 kredit)

Efter tryk på START vil spillet vælge én af de 7 muligheder.

Prinsessens Hemmelige Kammer

Prinsessens Hemmelige Kammer består af 8 gevinstmuligheder:

 • Nefertiti Jackpot (progressiv jackpot)
 • Luxor Jackpot (progressiv jackpot)
 • 200x indsatsen (10000 – 2000000 kredit)
 • 150x indsatsen (7500 – 1500000 kredit)
 • 125x indsatsen (6250 – 1250000 kredit)
 • 100x indsatsen (5000 – 1000000 kredit)
 • 75x indsatsen (3750 – 750000 kredit)
 • 60x indsatsen (3000 – 600000 kredit)

Efter tryk på START vil spillet vælge én af de 8 muligheder.

Udbetalingsprocent og Jackpots

Egyptens Prinsesse har en teoretisk udbetalingsprocent på 94% uanset indsatsens størrelse.

Spillet har fire fælles Jackpot-puljer såkaldt ‘progressive Jackpot-puljer’. Disse er fælles mellem alle brugere, som spiller på Egyptens Pyramide. En mindre procentdel af alle indsatser overgår til de fire Jackpot-puljer. Når en Jackpot udløses, indsætter pip.dk et startbeløb således, at puljen aldrig er tom.

Startbeløb er:

 • Nefertiti Jackpot : kr. 100.000,-
 • Luxor Jackpot : kr. 25.000,-
 • Pharaoh Jackpot : kr. 5.000,-
 • Papyrus Jackpot : kr. 1.000,-

Chancen for at vinde en progressiv Jackpot stiger lineært med indsatsstørrelsen.

pip.dk tager forbehold for evt. tastefejl.