Betingelser og regler

Afbrydelse

Opdateret: 12. apr. 2021 13.36

Pip.dk kan afbryde en progressiv jackpot ordning midlertidigt i tilfælde af f.eks. vedligeholdelse af spilsystemet, opdatering og lignende.

Det vil fremgå tydeligt på hjemmesiden eller i de enkelte spil, hvis jackpot ordningen er afbrudt, samt hvornår ordningen forventes genoptaget.

Jackpot puljernes størrelse vil ikke ændre sig under afbrydelsen.

Pip.dk forbeholder sig ret til at opsige en jackpotordning på en eller flere spilleautomater. Der gives i sådanne tilfælde 2 ugers varsel. Såfremt der er indestående i en jackpot, som opsiges, fordeles denne ligeligt på pip.dk’s andre spilleautomater indeholdende en jackpotordning.