Betingelser og regler

Ansvar for spilkonto

Opdateret: 12. apr. 2021 13.35

Spilleren er selv ansvarlig for sikkerheden på sin computer. pip.dk foreslår at holde sin computer opdateret med nyeste sikkerhedsforanstaltninger og til hver en tid at benytte opdateret software. Såfremt en Spillers spilkonto tilgås fra trediepart som følge af f.eks. virus, spyware eller anden malware, er det Spillerens/kontohaverens eget ansvar og pip.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab heraf. Ligeledes er pip.dk ikke ansvarlig for tekniske fejl på spillerens egen computer, internetforbindelse eller anden teknisk udstyr, som spilleren benytter.

Spilleren, og dermed kontoindehaveren, må ikke give andre adgang eller overlade sin personlige login-identitet eller sit password til andre personer. Spilleren er selv ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, såfremt Spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved Spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, f.eks. hvis Spilleren har overladt adgangskoden til andre, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse af adgangskoden. Hvis Spilleren videregiver, fortæller, deler eller mister sin login-identitet og/eller password, kan PIP.dk ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab, som kontoindehaveren lider i denne forbindelse.

Spilleren opfordres til løbende at holde øje med evt. misbrug af sin konto. Følgende ting kan hjælpe til at
opdage evt. misbrug:

  • Efter login kan du se tidspunktet for dit sidste login. Hvis disse data ikke stemmer overens med dit sidste login, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.
  • Hvis saldoen ikke stemmer overens med det beløb, du lod stå på kontoen ved sidste login, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.
  • Hvis du under ‘Min konto’ og ‘Kontobevægelser’ kan se, at der har været spillet i et tidsrum, hvor
    du ikke har været logget ind, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.

Såfremt Spilleren oplever mistanke om misbrug af sin spilkonto bør man straks kontakte pip.dk’s kundeservice på support@pip.dk. Når spærringen af spillerens konto er bekræftet af PIP.dk, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af dennes konto.