Betingelser og regler

Overtrædelse

Opdateret: 12. apr. 2021 13.37

pip.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab, skader, omkostninger, gebyrer eller anden form for udgifter, såfremt de er opstået grundet overtrædelse af de på denne side beskrevet betingelser, ved overtrædelse af lovgivningen på spilområdet, eller såfremt kontohaveren har overladet (både med eller uden tilladelse) adgangen til sin spilkonto til tredjepart.

Såfremt betingelserne ikke overholdes forbeholder pip.dk sig ret til at tilbageholde evt. indestående på den pågældende spilkonto, indtil en undersøgelse eller retssag omkring forholdende er tilendebragt.