Betingelser og regler

Kampagner/bonus

Opdateret: 12. apr. 2021 13.35

pip.dk tilbyder i visse tilfælde en Spiller en bonus for deltagelse i spil. Bonussens omfang vil være tydeligt
beskrevet i hvert tilfælde af det konkrete tilbud.

En bonus kan også være tilbudt i forbindelse med oprettelse af en Spilkonto eller ved en indbetaling på
Spillerens spilkonto. Reglerne vil være tydeligt beskrevet i ethvert tilfælde af det konkrete tilbud.

Bonussen kan kun benyttes én gang pr. CPR nummer.
Når spiller aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på spilkontoen, og der kan spilles for
bonusbeløbet.

Der er ofte, men ikke altid, tilknyttet et gennemspilskrav til bonusser. De gennemspilskrav, som er
tilknyttet de enkelte bonusser, vil fremgå af de særlige vilkår for den pågældende bonus, som Spilleren
skal acceptere, førend bonussen tildeles.

Hvis de i tilbuddet beskrevne regler for den pågældende bonus ikke overholdes, bortfalder bonussen eller dele heraf. pip.dk kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at anvende bonusser eller opfylde gennemspilskravene på grund af tekniske problemer eller lignende.